På innsiden av andresida

Posts on ‘February 16th, 2010’

Feb 16

Siå me e midt oppi kinesisk nyttår så e der ikkje så mongen folk på jobb denna vekå, for me har hatt ferie på tur i to omgangar.. så når katten e vekke dansa dei små musene på borde.. Hu Chiara hadde me seg gryte popp.. så me fyrte opp på kjøkkene..  å det va […]